Цени

нашите абонаментни пакети

Ценообразуване

Ценообразуването зависи от много различни фактори, като например: сферата на дейност на фирмата; брой персонал; дали е регистрирана по ДДС (ЗДДС); ще има ли сделки в и извън ЕС; в колко обекта осъществява дейността си; брой документи на месец за осчетоводяване; брой банкови сметки и други. Този списък от фактори е много дълъг.
Нашата цел е да се запознаем с Вашата компания. Така ние можем да си изградим представа за количеството работа, която ще извършваме и да определим Вашата цена и абонамент за счетоводство.

Въпросник

Как предпочитате да се свържем с Вас?

Какъв е Вашият предмет на дейност?

Ще имате ли клиенти или доставчици от ЕС?

Ще имате ли клиенти и доставчици от трети страни(извън ЕС)?

Имате ли регистрация по ДДС (ЗДДС)?

14 + 6 =

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

4400 | гр.Пазарджик | ул.”Иван Вазов”N 5/ сградата на Брокс/| етаж 1 | офис 10

0887622242 | 0888613684

e-mail: [email protected] | [email protected]